zielonogórskie seminaria językoznawcze 2019

Publikacja

Strona tytułowa

Wstęp

Magdalena Steciąg, Anna Wojciechowska, Profesor Marian Bugajski – językoznawca normatywny, propagator poprawnej polszczyzny i esteta językowy


I. FUNKCJA ESTETYCZNA I PIĘKNO W JĘZYKU

Michaił L. Kotin, Pochodzenie funkcji estetycznej języka
Monika Szymańska, Piękny – pięknie – piękno. Eksplikacja znaczeń i profili pojęcia piękna na podstawie wyników analizy korpusowej
Izabela Rutkowska, Policzalne piękno? Matematyczno-fizyczne aspekty estetyki językowej
Beata Grochala, Między emocjami a estetyką słowa – o roli piękna języka w wypowiedziach dziennikarzy sportowych
Magdalena Hawrysz, Poglądy Adama Kazimierza Czartoryskiego na estetykę wypowiedzi w świetle Myśli o pismach polskich
Monika Kaczor, Zwięzłość słowa rodzi szerokość myśli. W jaki sposób czytelnicy opisują piękny język (na przykładzie serwisu książkowego Lubimyczytać.pl)?
Anastazja Seul, Piękno nieliterackiego słowa Jana Pawła II

II. KRYTERIUM ESTETYCZNE W OCENIE ZACHOWAŃ JĘZYKOWYCH

Marzanna Uździcka, Kategoria estetyki języka w dziewiętnastowiecznym czasopiśmiennictwie dla dzieci i młodzieży
Magdalena Jurewicz-Nowak, Kryterium estetyczne jako wyznacznik kształtowania wzorów językowych zachowań w Teoryjej stylu polskiego Józefy Kamockiej (XIX w.)
Iwona Pałucka-Czerniak, Ocena zachowań komunikacyjnych w wypowiedziach przed Trybunałem Stanu w sprawie Gabriela Czechowicza w latach 1928-1930
Ewelina Tyc, Nieestetyczne zachowania jako technika autoprezentacji w mediach masowych
Izabella Ławecka, Estetyka językowa a komunikacja w Internecie na przykładzie życzeń na Facebooku
Anna Kostecka-Sadowa, Świadomość językowa i wartościowanie polszczyzny południowokresowej przez Polaków w obwodzie lwowskim
Katarzyna Węgorowska, Estetyczne, eleganckie, piękne komunikaty. Wokół, adresowanej do mnie, korespondencji Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko

III. WIELOFUNKCYJNOŚĆ ESTETYKI JĘZYKOWEJ

Barbara Boniecka, Estetyka pewnego internetowego tekstu podręcznikowego
Elwira Topolnicka, Estetyka strony internetowej
Mateusz Półtorak, Z zagadnień estetyki językowej w komunikacji internetowej – na przykładzie kształtowania zachowań językowych w relacjach nadawca‒odbiorca w blogu
Iwona Żuraszek-Ryś, Względy estetyczne przy wyborze imion
Małgorzata Karczewska, Wpływ języka angielskiego na język polski jako przedmiot rozważań polityki językowej
Justyna Fudala, Stylistyka i estetyka w przekładzie – wyzwania translatorskie (na podstawie opowiadania Nema povratka Miodraga Bulatovicia)
Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, Między etyką, estetyką i skutecznością komunikacyjną: idiostyl wczesnych książek Oriany Fallaci
Piotr Kładoczny, Estetyczne wywody użytkowników Internetu na temat interpretacji muzycznych podczas Konkursu Chopinowskiego w 2015 roku
Dorota Dąbrowska, O znaczeniu estetycznego ukształtowania przekazu w kontekście obrazy uczuć religijnych
Irmina Kotlarska, Wizualizacja w dawnych polskich materiałach do nauki języka angielskiego – estetyka i funkcjonalność (rekonesans badawczy)
Anna Karmowska, Estetyka wypowiedzi radiowej (na przykładzie audycji Manniak po ciemku)
Magdalena Idzikowska, Tacierzyństwo, surogatka, bachor – „brzydkie słowa” związane z rodziną w ocenie językoznawców i użytkowników języka

zielonogórskie seminaria językoznawcze 2019