Program

PROGRAM KONFERENCJI

8 czerwca 2017 r. (sala konferencyjna Biblioteki UZ, al. Wojska Polskiego 71)

OBRADY PLENARNE: ZAGADNIENIA OGÓLNE

9.00 – 9.10 Powitanie uczestników jubileuszowej konferencji z komunikologicznego cyklu ZKJ
9.10 – 9.40 prof. Michaił L. Kotin (Uniwersytet Zielonogórski), Pochodzenie funkcji estetycznej języka
9.40 – 10.10 prof. Jørgen Chr. Bang (Uniwersytet Południowej Danii w Odense), Esthetics in language and communication – A Dialectical Ecolinguistic approach
10.10 – 10. 40 dr Izabela Rutkowska (PWSZ w Głogowie), Policzalne piękno – matematyczno-fizyczne aspekty estetyki językowej
10.40 – 11. 10 dr Iwona Żuraszek- Ryś (Uniwersytet Zielonogórski), Względy estetyczne przy wyborze imion
11.10 – 11.30 Dyskusja
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa (Galeria Biblioteki UZ)

KRYTERIUM ESTETYCZNE W OCENIE ZACHOWAŃ JEZYKOWYCH (sala konferencyjna Biblioteki UZ)

12.00 – 12.20 dr hab. Anna Kostecka-Sadowa (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie), Wartościowanie polszczyzny południowokresowej (gwary polskiej) przez Polaków na Ukrainie
12.20 – 12.40 dr Justyna Kobus (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Co wypada, a co nie – o poczuciu normy w wypowiedziach mieszkańców wsi wielkopolskich
12.40 – 13.00 dr Magdalena Jurewicz-Nowak (Uniwersytet Zielonogórski), Kryterium estetyczne jako wyznacznik kształtowania wzorów językowych zachowań  w „Teoryjej stylu polskiego” Józefy Kamockiej (XIX w.)
13.00 – 13.20 mgr Kaja Kiełpińska (Uniwersytet Warszawski), „Nie brzmi mi to…”, „To szczypie w oczy”, czyli kryterium estetyczne w ocenie poprawności językowej
13.20 – 13.40 Dyskusja
13.40 – 14.40 Obiad (Palmiarnia w budynku dydaktycznym A-16)

ESTETYKA JĘZYKOWA W DZIENNIKARSTWIE I MEDIACH (sala konferencyjna Biblioteki UZ)

14.40 – 15.00 dr hab. Beata Grochala (Uniwersytet Łódzki), Między emocjami a estetyką słowa – o roli piękna języka w wypowiedziach dziennikarzy sportowych
15.00 – 15.20 dr Ewa Tichoniuk-Wawrowicz (Uniwersytet Zielonogórski), „Zachowałam się z niegrzeczną perfidią”. Między etyką, estetyką i skutecznością komunikacyjną we wczesnych pismach Oriany Fallaci
15.20 – 15.40 dr Magdalena Idzikowska (Uniwersytet Zielonogórski), Estetyczny aspekt medialnych określeń związanych z rodzin
15.40 – 16.00 mgr Waldemar Bojakowski (Uniwersytet Wrocławski), Estetyka i etyka językowa w dziennikarskich narracjach na temat osób bezdomnych
16.00 – 16.30 Dyskusja
16.30 – 17.00 Przerwa kawowa (Galeria Biblioteki UZ)

ZASTOSOWANIA ESTETYKI JĘZYKOWEJ (sala konferencyjna Biblioteki UZ)

17.00 – 17.20 dr hab. Piotr Kładoczny (Uniwersytet Zielonogórski), Estetyczne wywody użytkowników Internetu na temat interpretacji muzycznych podczas Konkursu Chopinowskiego w 2015 r.
17.20 – 17.40 dr Ewelina Tyc (Uniwersytet Śląski), Estetyka języka i zachowania jako wsparcie autoprezentacji
17.40 – 18.00 mgr Adam Dombrowski (Uniwersytet Wrocławski),  Zasady komunikacji student-wykładowca a rzeczywistość akademicka
18.00 – 18.20 mgr Dorota Dąbrowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), O znaczeniu estetycznego ukształtowania przekazu w kontekście obrazy uczuć religijnych
18.20 – 18.50 Dyskusja
19.00 – 22.00 Bankiet (Palmiarnia w budynku dydaktycznym A-16)

 

9 czerwca 2017 r. (sala konferencyjna Biblioteki UZ)

OBRADY PLENARNE: PIĘKNO W JĘZYKU

9.00 – 9.30 prof. Maria Peisert (Uniwersytet Wrocławski), Piękno języka – kryteria i typy
9.30 – 10.00 dr Monika Szymańska (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie), Piękny – pięknie – piękno. Eksplikacja znaczeń i profili pojęcia piękna na podstawie wyników analizy korpusowej
10.00 – 10.30 dr Monika Kaczor (Uniwersytet Zielonogórski), „Zwięzłość słowa rodzi szerokość myśli”. W jaki sposób czytelnicy opisują piękny język (na przykładzie serwisu książkowego Lubimyczytać.pl)?
10.30 – 11.00 dr hab. Anastazja Seul (Uniwersytet Zielonogórski), Piękno nieliterackiego słowa Jana Pawła II
11.00 – 11.30 Dyskusja
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa (galeria Biblioteki UZ)

KRYTERIUM ESTETYCZNE W OCENIE ZACHOWAŃ JĘZYKOWYCH (sala konferencyjna Biblioteki UZ)

12.00 – 12.20 prof. UZ dr hab. Marzanna Uździcka (Uniwersytet Zielonogórski), Kategoria estetyki języka w dziewiętnastowiecznym czasopiśmiennictwie dla dzieci i młodzieży
12.20 – 12.40 dr Agata Hącia (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie), Teoria kryterium estetycznego a preferencje użytkowników polszczyzny związane z oceną faktów językowych pod względem wartości związanych z estetyką
12.40 – 13.00 dr Iwona Pałucka-Czerniak (Uniwersytet Zielonogórski), Oceny zachowań komunikacyjnych w wypowiedziach przed Trybunałem Stanu w sprawie G. Czechowicza w latach 1928-1930
13.00 – 13.20 mgr Patrycja Krysiak (Uniwersytet Wrocławski), Feminatywa a estetyka językowa. Dlaczego nazwy żeńskie bywają negatywnie oceniane nie tylko w polszczyźnie?
13.20 – 13.40 Dyskusja
13.40 – 14.40 Obiad (Palmiarnia w budynku dydaktycznym A-16)

ZASTOSOWANIA ESTETYKI JĘZYKOWEJ (sala konferencyjna Biblioteki UZ)

14.40 – 15.00 dr Małgorzata Karczewska (Uniwersytet Zielonogórski), Wpływ języka angielskiego na język polski jako przedmiot rozważań polityki językowej
15.00 – 15.20 mgr Justyna Fudala (Uniwersytet Wrocławski), Stylistyka i estetyka przekładu – wyzwania translatorskie
15.20 – 15.40 mgr Izabella Ławecka (Uniwersytet Warszawski), Estetyka językowa a komunikacja w Internecie na przykładzie życzeń na Facebooku
15.40 – 16.00 mgr Mateusz Półtorak (Uniwersytet Zielonogórski), Estetyka językowa w internecie (na przykładzie relacji nadawczo-odbiorczych w blogach)
16.00 – 16.20 mgr Elwira Topolnicka (Uniwersytet Zielonogórski), Estetyka strony internetowej
16.20 – 16.50 Dyskusja
17.00 Zakończenie konferencji