Cykl konferencji

CYKL KONFERENCJI KOMUNIKOLOGICZNYCH

Konferencja „Estetyka językowa w komunikowaniu” jest kontynuacją cyklu poświęconego zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą komunikacją językową, który został zainicjowany w Zakładzie Komunikacji Językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2009 roku refleksją nad normą w komunikowaniu (tom pokonferencyjny nosi tytuł „Norma a komunikacja”). W kolejnych tomach podejmowaliśmy charakterystykę dalszych ważnych dla współczesnej nauki o komunikowaniu pojęć.  W 2012 roku ukazała się wieloautorska monografia „Świadomość językowa w komunikowaniu”, a dwa lata później w serii wydawniczej Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze opublikowaliśmy „Tożsamość w komunikowaniu”. W 2016 roku ukazał się tom podsumowujący ostatnią konferencję „Kontakty językowe w komunikowaniu”.